วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

Image

หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย อาทนีย์  ทองสถิตย์

    "สุราษฎร์ธานี" เป็นเมืองเก่าแก่ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย เมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญทางศาสนา วัฒนธรรม และการทำมาค้าขาย โดยเฉพาะความเจริญทางด้านศาสนา มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีอริยสงฆ์ พระคณาจารย์ พระเกจิอาจารย์ ผู้เรืองอาคมขลังมากมาย สำหรับฉบับนี้ขอกล่าวถึง หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประวัติพระกิตติมงคลพิพัฒน์  (หลวงพ่อจ้อย ฐิตปุญโญ) 
      หลวงพ่อจ้อย ฐิตปุญโญ ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ และอดีตเจ้าคณะอำเภอดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเจ้าคุณ พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ท่านมีนามเดิมว่า จ้อย นามสกุล พันธุ์อุดม ต่อมาท่าน พระครูวอน (ไม่ทราบฉายา) ผู้เป็นอา ได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น ไกรวงศ์ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2448 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ณ บ้านหัวรอ ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตร นายนวล - นางห้อง พันธุ์อุดม มีอาชีพกสิกรรม ท่านเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่
      ท่านได้รับการศึกษาที่ วัดมะขามคลาน ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา มีท่านพระครูวอน พุทธสโร เป็นผู้สอน ท่านมีความสนใจใฝ่รู้เป็นอย่างมาก และท่านได้ศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาบาลี อักษรขอม เวทมนตร์ คาถาอาคม โหราศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ

ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของท่าน 
ท่านเจ้าคุณ "พระกิตติมงคลพิพัฒน์" ท่านได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก จนสามารถกล่าวได้อย่างสนิทใจ และภาคภูมิใจว่า ดอนสักทั้งดอนสัก เจริญรุ่งเรืองเป็นดอนสักได้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่หลวงพ่อจ้อยได้สร้างแทบทั้งสิ้น เพื่อให้เห็นประจักษ์แจ้ง จึงขอจำแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ถนน ได้ดำเนินการตัดถนนสายต่าง ๆ ในอำเภอดอนสักหลายสาย โดยท่านเป็นผู้อำนวยการในการตัดถนน และประสานงานกับเจ้าของที่ดิน โดยไม่ต้องมีการเวนคืน เช่น ถนนสายดอนสัก - ขนอม ถนนสายดอนสัก - บ้านใน ถนนสายสวนมะพร้าว - ท้องอ่าว ฯลฯ
2. การไฟฟ้า ท่านเป็นผู้ริเริ่มนำเครื่องปั่นไฟมาใช้ในบ้านดอนสัก และได้ประสานงานกับหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ จนในที่สุดมีไฟฟ้าใช้ทั่วทั้งสุขาภิบาลอำเภอดอนสัก
3. การประปา ท่านได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยเจาะบาดาล กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้ดำเนินการเรื่องน้ำหนักให้กับชาวดอนสัก จนทำให้ชาวดอนสักมีน้ำประปาใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
4. สิ่งก่อสร้างภายในวัด ได้แก่ สร้างกุฏิ จำนวน 9 หลัง สร้างศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 หลัง สร้างหอฉัน จำนวน 2 หลัง สร้างอุโบสถ จำนวน 1 หลัง สร้างเมรุ จำนวน 1 หลัง สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ สร้างอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 

วัตถุมงคล

      หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฏร์ธานีเป็นหนึ่งในเกจิสำคัญประจำจังหวัดและเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งด้วย หลังจากท่านได้บวชและมาประจำอยู่ที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ท่านได้พัฒนาสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า และอื่นๆให้กับอำเภอดอนสักไว้มากมาย ทางด้านวิทยาคมหลวงพ่อจ้อยท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งทางด้านคาถาอาคม โหราศาสตร์ การรักษาแผนโบราณ ฯลฯ ตั้งแต่ท่านยังเป็นฆารวาส เป็นผู้มีความรู้มาตั้งแต่ก่อนบวชและมาศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังอีก หลวงพ่อจ้อยได้สร้างวัตถุมงคลไว้พอสมควรเอาไว้แจกลูกศิษย์ลูกหา
Image 
   
      เหรียญนี้สร้างไว้เหมือนปี พ.ศ.2506 แต่เป็นเหรียญหล่อโบราณ รูปแบบเหมือนกับเหรียญปั๊มปี06 องค์นี้เป็นพระหล่อสัมฤทธิ์ บางเฉียบ มีโลหะผสมอยู่มากมาย ห่วงด้านบนหักมาแต่เดิมเพราะความบางของเหรียญ ด้านหน้าตามรูปทางซ้ายมือด้านล่าง จะเห็นเกร็ดทองคำลอยผิวได้ชัดเจน พื้นผิวพระจะมีพรายเงินขึ้น เข้าใจว่าเป็นดีบุกผสมลงมาด้วย ในสมัยก่อนยังพอเห็นเหรียญปั๊มปี06บ้าง แต่เหรียญหล่อแบบองค์นี้ยังไม่เคยได้เห็นเหรียญที่สองเลยครับ ของแท้ ของสวย และหายากมาก

Image

มรณะภาพ

     ท่านเจ้าคุณ " พระกิตติมงคลพิพัฒน์" ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ ซึ่งเป็นธรรมชาติของสังขาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 อายุ 89 ปี พรรษา 46 ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ทุกระดับชั้น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้จัดบำพ็ญบุญกุศลถวายท่านอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ความสำนึกมั่นในอุปการคุณและคุณูปการที่ท่านมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างมากมายเหลือที่จะพรรณนาให้หมดได้
     ต่อมา คณะศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสาระทิศ ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุนกันจัดสร้าง "มณฑปหลวงพ่อจ้อย" ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อให้ทุกท่านได้สักการะบูชาที่ "วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์" ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในอันที่จะสรรค์สร้างคุณงามความดี เจริญรอยตามจริยาอันดีงามของท่าน ซึ่งปัจจุบันมีศิษญานุศิษย์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสาระทิศมาสักการะบูชาอยู่ทุกวัน จนแทบจะกล่าวได้ว่า "กลิ่นธูป แสงเทียน ไม่เคยขาดหายไปจากมณฑปหลวงพ่อจ้อย" อย่างแท้จริง
Image
     วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากชุมชนอำเภอดอนสัก 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (ทางหลวงหมายเลข 401) พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ยังคงอยู่ใน โลงแก้วภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รถสามารถขึ้นถึงบนยอดเขาได้
Image
Image
Image

อ้างอิงจาก : http://www.muangkondee.com/ 
Image
 จาก : วารสารทางหลวง ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน  2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น